The Radio Sharna - We Gotta Get Out Of This Place

En progress

Kan man inte kalla det en progress när man utvecklar sig själv som människa och kanske som man eller hustru i ett äktenskap? Jag tycker nog att man kan göra det och det är precis vad vi båda har försökt nu i helgen eftersom vi gick en kurs i personlighetsutveckling och det var både för individer och för äktenskapspartner. En mycket givande kurs tycker vi båda. Nu har vi gått tillsammans på flera olika slag av kurser och det är just när man går tillsammans, som man utvecklas bäst tycker vi. Vi vill inte utvecklas åt olika håll, vilket man annars kan göra och det är ju inte bra när man vill fortsätta att vara gift ju.