The Radio Sharna - We Gotta Get Out Of This Place

Att ah omsorg om varandra

Jag har mött allt fler människor som använder sig av clt infite och tycker att det är bra. Det är bra när man på så sätt tar hänsyn till andra människor. Jag tycker att de flesta är bra på att göra det faktiskt. Många som jag möter är intresserade av att det ska gå bra för just dig. Det gör mig glad i hjärtat och jag blir mer motiverad att behandla andra lika väl. Jag brukar tänka på att hälsa glatt på de jag möter, att hjälpa de som har tungt att bära och att hålla upp dörrar till de bakom mig. Det känns bra.