The Radio Sharna - We Gotta Get Out Of This Place

Läsa till jurist

För att bli jurist i Uppsala krävs det att du läser juridik på universitet. Många har inte tagit juristexamen men det är att rekommendera för att få full behörighet att arbeta som jurist. Man kan arbeta inom offentlig eller privat sektor. Det är en rolig utbildning eftersom den är oerhört bred och man får lära sig mycket genom praktiska uppgifter och casestudier. Det ger genast övning för att kunna strukturera upp fall och lösa problem som uppstår inom yrket som jurist. Det krävs dock höga betyg för att komma in på utbildningarna.